En lyckad rekrytering kan ha en mycket positiv inverkan på din verksamhet, ditt resultat och hur ditt team presterar. Att rekrytera nya medarbetare kan dock vara både tidskrävande och kostsamt. Låt INDA´s erfarna rekryteringskonsulter hjälpa dig med din nästa rekrytering.

INDA.NU hjälper dig med hela processen, allt från kravprofil, urval, personlighetstester, referenstagning och bakgrundskontroll.

Vi är det lokala rekryteringsbolaget som ser till att dina behov matchas med att finna rätt individ. Självklart har vi hela bredden och hjälper dig att finna exakt den individ du behöver för både enkla och mer kvalificerade uppgifter.

Våra insatser genomsyras av tillgänglighet, förtroende och enkelhet!

Vill du veta mer och få ett konkret förslag, kontakta oss.