Örebro kommun tillämpar LOV (lagen om valfrihet) inom Daglig verksamhet. INDA är valbar aktör för dig som är beviljad insatsen Daglig verksamhet enligt LSS i Örebro kommun.

INDA erbjuder plats inom den egna verksamheten på Adolfsbergsvägen 4 eller sysselsättning på en extern arbetsplats. I den egna verksamheten finns ett urval av arbetsuppgifter inom lager och produktion som t.ex. sortering, etikettering, montering och paketering. I verksamheten finns även möjlighet till arbetsuppgifter inom kök, t.ex. torka bord, koka kaffe, bakning, ta fram recept samt diskhantering. I den egna verksamheten finns handledare på plats hela tiden.

På den externa platsen ges stöd av en handledare som arbetar på arbetsplatsen. Kontinuerliga uppföljningar sker av arbetskonsulent från INDA genom besök på arbetsplatsen.

Utöver sysselsättning finns det möjlighet att göra en kartläggning för att få fram dina styrkor, stödbehov och anpassningar utifrån arbete/sysselsättning. En gång per vecka erbjuds även möjlighet att delta i seminarier kring arbetsliv och arbetsmarknad.