INDA Kompetens använder olika vertyg för att kunna leverera tjänster inom kompetensutveckling. Genom rätt kunskap kan fler få en förändring som ger hållbara och positiva effekter. Kompetens och utveckling ger effektivitet och framåtanda.

Vi arbetar med: