Vi hjälper företag och organisationer som har ett långsiktigt behov av en ny medarbetare, att hitta ny kompetens eller utveckla verksamheten med ny tjänst eller roll i organisationen.  Första gången vi träffas gör vi en kartläggning av ert behov, hur Ni tänker kring tjänsten och vad Ni vill uppnå med en rekrytering. En kravprofilprofil utformas som sedan ligger som grund i den fortsatta vägen mot mål.

Vårt arbetssätt är enkelt och transparent och vi gör dig som kund delaktig i hela processen. Vi arbetar utifrån följande steg:

INDA Kompetens

Steg 1: Ett första möte med verksamhetskartläggning

Steg 2: Annonsering, matchning av kandidater och intervjuer

Steg 3: Ett urval av kvalificerade kandidater enligt kravprofil

Steg 4: Grattis till ny medarbetare!

Kund / Arbetsgivare

– återkoppling med förslag på kravprofil

– marknadsföring av ert företag som attraktiv arbetsgivare

– effektiv och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess

– ny medarbetare, ny tjänst, ny roll i verksamheten