INDA Kompetens AB ingår i en koncern av flera verksamheter i bolaget INDA.NU. INDA.NU  som står för INDividuellt Anpassat, utvecklar människor och verksamheter genom att erbjuda utbildning, konsultation och personella resurser. Vi hjälper dig och ditt företag med resurser och utveckling.

Vad är Kompetens?

Definitionen av kompetens är vad man gör inte vad man är. Kompetens kan beskrivas som färdigheter eller egenskaper för att uppnå det som krävs i en given situation. Till exempel en arbetssituation. Alla kompetenser som är kopplade till en specifik befattning eller roll behöver tydligt dokumenteras och man behöver titta på vilka beteenden, kunskaper och erfarenheter som är kopplade till kompetensen.

Lite kort om OSS

INDA Kompetens AB – tillgodoser företag med rätt kompetens. Rätt kompetens i form av personella resurser och kompetens i form av utbildning för chefer och medarbetare.

Vi erbjuder företag hjälp med hela eller delar av rekryteringsprocessen. Du väljer själv vilken del eller hela processen. Vi matchar ert behov med rätt kandidat med rätt kompetens, rätt erfarenheter och rätt egenskaper.

Vi hjälper företag med smidiga bemannings- eller interimslösningar vid tillfälliga arbetstoppar eller tillfälliga behov av specialistkompetens. Vi har många olika lösningar att välja på.

Vi hjälper företag med behovsanpassad kompetensförsörjning. Vi anpassar utbildningar utifrån företagets behov. Vi har resurser att utveckla både ledare och medarbetare på företaget.

Varför INDA Kompetens?

Vi på INDA Kompetens har seniora rekryterare och utbildare med många års erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering och utbildning inom många olika områden. Vi har en väl utvecklad process för att bedöma rätt kandidat med rätt uppdrag. Hos oss får ni EN kontakt som följer er hela processen.

Vårt mål är att vara din partner i kompetensförsörjning.