OM OSS

INDA Kompetens erbjuder företag och verksamheter individuellt anpassad kompetensutveckling genom rekrytering, bemanning och utbildning.

INDA Kompetens erbjuder rak rekrytering eller temporära kompetenslösningar i specifika projekt, vid arbetstoppar och föräldraledigheter eller tillfälliga vakanser.

Vi har en bredd av uppdragsgivare och är specialister på att matcha rätt uppdrag med rätt kompetens.

Vi ingår i INDA.NU-koncernen.

”För oss är kompetens en kombination av kunskaper, färdigheter, personlighet, värderingar och drivkrafter. Tillsammans ger det en förmåga att genomföra och lösa en uppgift och att hantera en yrkesroll”.

 

Vi erbjuder:

Affärs- och verksamhetskartläggning

 • Kartlägger affärsverksamheten
 • Utvärdera behovet av kompetensutveckling
 • Åtgärdsplan

Affärsutveckling

 • Skapar en gemensam målbild
 • Tar fram strategier och aktiviteter
 • Tillhandahåller utbildning och implementering

Organisationsutveckling

 • Individcoachning – medarbetare eller privat person
 • Karriärcoachning – karriärväxling eller söka jobb
 • Teamcoachning – arbetslag/avdelning
 • Verksamhetscoachning – företaget/verksamheten
 • Chefscoachning – chef/ledningsgrupp/nyckelpersoner

Våra värderingar:
Vi ger en trygg, personlig och kvalitetssäkrad leverans.
Vi skapar en god och öppen kommunikation med delaktighet.
Vi sätter stort värde i att vara ärliga och tillförlitliga i våra relationer.