VÄLKOMMEN till vår kandidatbank!

Du har tagit steget till Din framtida utveckling och oavsett om du vill hitta ditt första jobb, byta jobb eller utvecklas inom ditt yrkesval kan du vända dig till oss som kandidat till våra rekryterings- och bemanningsuppdrag.

När du registrerar dig i vår kandidatbank blir du sökbar för oss, inte för någon extern part. Vi lämnar aldrig vidare dina uppgifter till någon utan att först ha fått ditt samtycke. Fyll i din profil så ärligt och noggrant Du kan och berätta kort om Din målsättning.

Så här kan det gå till:

  1. Du registrerar din profil i vår kandidatbank
  2. Du kan bli kallad på ett samtal av INDA Kompetens, där vi stämmer av dina önskemål och framtidsplaner
  3. INDA Kompetens matchar dig mot de uppdrag som passar din profil
  4. Du kallas till tester och intervjuer inför presentation för uppdragsgivaren
  5. Du träffar uppdragsgivaren för ett personligt möte och studiebesök på arbetsplatsen
  6. Du får jobbet eller uppdraget.
  7. Vi håller kontakt med dig och stämmer av att allt fungerar och att Du trivs.