Zabina Kallström

Affärsutvecklingschef

zabina.kallstrom@inda.nu

073-059 82 75

Anna Bylin

Utbildningsansvarig

anna.bylin@inda.nu

070-788 44 40

INDA Kompetens AB

Adolfsbergsvägen 4

702 27 Örebro