Information om och samtycke till behandling av personuppgifter
INDA Kompetens Dataskyddspolicy – gäller from 2018.05.21

Tack för att du väljer att söka jobb och/eller samarbeta med INDA Kompetens. Du väljer själv vilka uppgifter du vill lämna i din ansökan. Om du väljer att registrera dig på INDA Kompetens och/eller ta en anställning på och/eller via INDA Kompetens behöver du lämna personuppgifter för att uppfylla krav i anställningsavtal, lagar och kollektivavtal.

INDA Kompetens eftersträvar en trygg och transparent dataskyddspolicy. Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och baserat på följande sju principer.

1.Lagligt och rättvist.
Vi kommer att behandla personuppgifter lagligt och rättvist och i enlighet med dina rättigheter.
Vi samlar sådan information som rör anställning, utbildning, arbetsprövning, arbetsträning, praktik, ansökan till övriga tjänster inom INDA Kompetens, samt för att fullgöra skyldigheter inom arbetsrätten och lag gentemot myndigheter. Ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer, tidigare arbetslivserfarenhet inklusive referenser, utbildningar och betyg, anställningstid, arbetsuppgifter, intervju/samtal, samt uppgifter som genereras till följd av användning av INDA Kompetens IT-utrustning och arbetsverktyg, mailkonton samt nätverk.
2. Avgränsat område.
Vi samlar endast personuppgifter för specifika, tydliga och legalt tillåtliga ändamål. Och personuppgifter kommer endast att användas för de syften för vilka de ursprungligen samlades in.
Du behöver lämna in uppgifter för att etablera och upprätthålla en anställning eller uppdrag på INDA Kompetens eller via INDA Kompetens rekryteringsservice, erhålla uppdateringar om organisationen, ta emot jobberbjudanden, utbildningsmöjligheter, personlig utveckling, urval och bedömning, samt information om planerade åtgärder, t.ex. praktik, arbetsträning, studiebesök, motiverande samtal osv., och därtill även för att kunna erbjuda dig service i samarbete med våra samarbetspartners,
beskriva våra tjänster i övrigt, leva upp till de legala krav som ställs på oss samt att vi ska kunna tillhandahålla sådan information som myndigheter begär.
3. Transparens.
När vi samlar in personuppgifter från dig eller via andra källor, ser vi till att du som registrerad får den information som krävs enligt gällande lag. Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar och samlar om dig. Du har rätt till att, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.
4. Minimering av datamängd.
Alla personuppgifter ska vara tillräckliga, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till syftet med vilka de samlas in.
5. Korrekthet.
Personuppgifter som vi behandlar måste vara korrekta och vid behov uppdateras.
Du har rätt begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill göra detta är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till indakompetens@inda.nu
6. Tillfällig lagring.
Personuppgifter kommer endast att behandlas i ett identifierbart format så länge som nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in och behandlades. INDA Kompetens har rutiner och processer som säkerställer att personuppgifter raderas korrekt.
7. Konfidentiell information.
Alla behandlade personuppgifter betraktas som konfidentiell information. INDA garanterar integritet genom att se till att alla medarbetare är medvetna om att personuppgifter är konfidentiella och genom att utbilda anställda i hur personuppgifter behandlas.
Samtliga insamlade uppgifter kan komma att överföras till den mottagarkrets som angetts ovan, t.ex. involverade myndigheter, uppdragsgivare och samarbetspartners till INDA Kompetens. I dessa fall har INDA Kompetens ansvar att säkerställa att samma stränga krav på säkerhet vid hantering av personuppgifter som följer av GDPR kommer att följas, samt att behandling endast kommer att ske enligt INDA Kompetens uttryckliga instruktioner.
Det är möjligt att vi måste lämna information om dig när det krävs enligt lag, ansökan eller andra rättsliga processer eller om vi misstänker att det är nödvändigt att avslöja informationen för att (i) förebygga eller agera på misstänkta eller faktiska olagliga aktiviteter eller att bistå myndigheter (ii) genomdriva våra avtal med dig, (iii) skydda våra nättjänsters säkerhet eller integritet.
Vi kan använda andra för att hjälpa oss med våra nättjänster, till exempel för att genomföra underhåll av våra system, dataanalys, revision, betalningar, bedrägeribekämpning, marknadsföring och utveckling. Dessa leverantörer har tillgång till din information i en utsträckning som är lämplig för att utföra dessa uppgifter på vår vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda informationen för något annat ändamål.

Tillägg:
a) Det kan förekomma marknadsföringsmeddelanden i form av reklam och/eller information om våra tjänster. De yrkesintressen och din personliga användarprofil kan komma att påverka innehållet som visas.
b) Vi lagrar dina besök och din användning av våra nättjänster. Vi loggar också användningsdata när du besöker eller på annat sätt använder våra program och tjänster, inklusive våra webbplatser, app- och plattformsteknik, till exempel när du ser eller klickar på ett dokument eller gör en sökning.
c) Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om (i) att webbplatsen innehåller cookies (ii) vad dessa cookies används till samt (iii) samtycka till att cookies används. För närvarande använder vi inte cookies, men vi har underleverantörer och samarbetspartners som kan använda cookies i sina nättjänster, som ett sätt att hantera funktionen och din upplevelse som besökare samt vid autentisering av användare vid inloggning. Dessa cookies kan användas för att samla in analytiska data om besökarnas aktivitet, hantera personliga preferenser, ge dig relevant och aktuell information, eller för att tillhandahålla riktad reklam eller information. Cookies från tredje part kan vara i form av session cookies eller förnybara cookies, och de kan använda sig av olika tekniker, till exempel JavaScript eller Flash. Om du vill “avaktivera” cookies kan du göra det här en efter en enligt dina webbläsarinställningar. Det är möjligt att du begränsar din funktion av sidan eller dess funktioner om du begränsar cookies.
d) Vi erhåller rätt att använda din information för att producera aggregerade datamängder där det inte längre är möjligt att identifiera dig. Till exempel kan vi använda dina data för att generera statistik om våra användare, deras yrke eller bransch, antalet genomförda anställningar eller rekryteringar, annonsvisningar som levereras eller klickas eller den demografiska fördelningen av besökare på en webbplats.
e) Vi använder data för undersökningar, säkerhet och för att förhindra bedrägerier. Vi använder dina uppgifter (inklusive din kommunikation med oss) om vi anser det nödvändigt av säkerhetsskäl eller för att undersöka eventuella bedrägerier eller andra brott mot denna dataskyddspolicy.
f) Vi kan dela din personliga information som en del av en försäljning, fusion eller förändring av ledning eller förberedelse för dessa. En annan enhet som köper oss eller en del av vår verksamhet har rätt att fortsätta använda din information, men endast på ett sätt som överensstämmer med denna dataskyddspolicy, såvida du inte är informerad om något annat.