Vad är Extended DISC?

 

Extended DISC är ett webbaserat beteendetest för att förstå människors beteende och kommunikationsstil

Resultatet av testet identifierar de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna för att underlätta interaktion mellan människor i olika roller. Analysen förbereder oss att mera effektivt hantera och motivera andra människor i vår omgivning.

Extended DISC personprofil ingår som ett moment i vår coachning, rekrytering och i våra utbildningar och den kan också med fördel genomföras i samband med någon av våra övriga kurser men även helt fristående från dessa.

I samband med att du gör din personprofil så får en genomgång i ett individuellt möte med en av våra certifierade konsulter där du får stöd med att tolka ditt resultat.

Extended DISC är optimalt som uppstart i ledarutvecklingsprogram, individuellt eller i grupp och för att:

 • Förstå dina naturliga beteendetendenser och utveckla en förståelse för hur ditt beteende påverkar andra och hur du kan anpassa dig
 • Förstå, respektera och värdesätta individuella skillnader
 • Utveckla strategier för förbättrat samarbete
 • Inget beteende är bättre eller sämre utan bara olika
 • Vi vill genom DISC:en skapa förutsättningar för individer att utvecklas i den riktning de vill

Genom en personprofil får du en tydlig bild av ditt naturliga beteende och det som du upplever krävs av dig i din nuvarande roll, ett anpassat beteende. Tillsammans med ditt team eller din projektgrupp så får du även en bra grund för att tydliggöra faktorer som kan påverka ert samarbete och hur ni ska göra för att uppnå ett optimalt samarbete.

Med personprofilen kan du utgå från den roll och den kompetens som du och dina medarbetare har och få stöd för de specifika situationer ni brukar möta. Personprofilen kan till exempel göras med utgångspunkt i individuella kompetensprofiler för:

 • Chefer och ledare
 • Försäljning och service
 • Administration
 • Personer som är nya på jobbet
 • Konfliktsituationer
 • Press och stress
 • Rekrytering