Coachning, vad är det och varför behövs det?

Målet med coaching är att blicka framåt och utvecklas från dagens situation till något bättre. Coaching är ett inspirerande och utvecklande samtal mellan en certifierad coach och en individ. En certifierad coach är utbildad och tränad i att stödja individen i utvecklingsprocessen. Genom att ställa frågor hjälper coachen individen att bli medveten om sina resurser och färdigheter. Coachen stödjer individen att uppnå sina mål snabbare och att inspirera till att våga tänka i nya banor och ta ansvar för sitt agerande.

Individcoachning – Verksamhetscoachning – Chefscoachning

Ledare eller medarbetare kan ibland fastna i arbetslivet, motivationen är låg, man har slut på idéer, känner allmän frustration över sin arbetssituation. Coachens uppgift är då att bidra till nytändning och ny energi.

Som ledare behöver Du utveckla ditt ledarskap, att kunna anta spännande utmaningar som ledare eller företagare, eller har karriärfunderingar i största allmänhet. Genom att bli coachad får Du struktur på dina tankar och idéer. Med insikt över dina beteenden, styrkor och drivkrafter ökar möjligheten att agera mer effektivt för att nå affärsmässiga och personliga mål.

Olika typer av coaching:

  • Individ coachning – medarbetare eller privat person
  • Karriär coachning – karriärväxling eller söka jobb
  • Team coachning – arbetslag/avdelning
  • Verksamhetscoachning – företaget/verksamheten
  • Chefscoachning – chef/ledningsgrupp/nyckelpersoner
INDA Kompetens coacher är certifierade via ICC (International Coaching Community) som är en av världens största yrkesorganisationer för coacher. Certifieringsorganisationens vision är att främja, stödja och utveckla ett coaching yrke byggt på höga krav på kompetens och etik.
INDA Kompetens följer ICC:s deklaration om etik och kvalitet som gör att klienten kan känna sig trygg och säker.
Certifieringen och utbildningen till ICC Coach är utvecklad av Lambent Coaching och är ackrediterad genom EMCC på EQA-nivå.
Detta innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad internationellt och håller en mycket hög nivå. EMCC (European Mentoring and Coaching Council) är en oberoende, opartisk och icke vinstdrivande organisation som ställer de högsta krav på utbildningar i coaching och mentorskap och vid certifiering av coacher och mentorer.