Vi hjälper företag och organisationer som har ett kortsiktigt behov av en ny medarbetare vid arbetstoppar eller säsongsuppdrag. Det kan även vara att man som företag eller organisation vill organisera om, hitta ny kompetens eller utveckla verksamheten med ny tjänst eller roll i organisationen.  Första gången vi träffas gör vi en kartläggning av ert behov, hur Ni tänker kring tjänsten och vad Ni vill uppnå med bemanningen. En kravprofil utformas som sedan ligger som grund i den fortsatta vägen mot mål.

Vårt arbetssätt är enkelt och transparent och vi gör dig som kund delaktig i hela processen. Vi arbetar utifrån följande steg:

INDA Kompetens

Steg 1: Ett första möte med verksamhetskartläggning

Steg 2: Annonsering, matchning av kandidater och intervjuer

Steg 3: Ett urval av kvalificerade kandidater enligt kravprofil

Steg 4: Grattis till ny medarbetare!

Kund / Arbetsgivare

– återkoppling med förslag på kravprofil

– marknadsföring av ert företag som attraktiv arbetsgivare

– effektiv och kvalitetssäkrad bemmaningsprocess

– ny resurs i verksamheten under en tidsbestämd period, utan arbetsgivaransvar