Affärsutveckling innebär utveckling av en organisations eller ett företags affärsdrivande verksamhet och dess processer. Många moderna företag driver idag en kontinuerlig affärsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga på sina marknader.

INDA Kompetens erfarna affärsutvecklare erbjuder företag att skapa ett problemfritt flöde i utvecklingsprocessen från vision, mål, över strategi och verksamhetsutveckling till kravställning och senare införande och utvärdering.  Vi har möjlighet att leverera kompetens för att utveckla företagets affärer mot uppsatta mål och visioner.

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Affärsanalys – Businesscoach analys
  • Strategi kring ledarskap och chefsstöd
  • Strategisk kompetensförsörjning

Syftet med en strategi är att säkerställa att man utvecklas i enlighet med vision och mål. Analysen ska leda till att hitta lösningar på problem eller att se nya möjligheter och därmed skapa utveckling och tillväxt. Affärsutvecklingen kan vara övergripande för hela företaget eller projektinriktat för att optimera mindre utvecklingsprocesser.

Vad kan en affärsanalys/business coaching ge oss som företag?

Business coachning är ett effektivt verktyg för att kunna gå från tanke till handling och på ett strukturerat sätt kartlägga alla förutsättningar och resurser.  Affärsanalys kan handla om att skapa stora som små beslutsunderlag för verksamheten.  Kanske har du redan ett mål som du vill nå och behöver hjälp med hur du ska ta dig dit eller kanske har du inte har något konkret mål annat än att du vill ha förändring och inte vet hur den ska se ut.

INTRESSEANMÄLAN:

Kontakta mig – jag vill boka in en businesscoaching: