Arbetsträning med handledare

INDA.NU - Arbetsträning

Arbetsträningen vänder sig till arbetssökande som är i behov av mer stöd än de kan få under en vanlig praktik.

Syftet med arbetsträningen är att få prova på sitt yrke, prova ett nytt yrke eller få yrkeslivserfarenhet i Sverige. Den arbetssökande kan kombinera arbetsträningen med andra insatser, till exempel svenska för invandrare (sfi).

Hos INDA.NU har du möjlighet att arbetsträna i vår egen verksamhet där vi har arbetsuppgifter som innefattar sortering, etikettering, montering och paketering. Vi kombinerar det praktiska arbetet med två seminarietillfällen/vecka. Du har också möjlighet att ta del av grundläggande språkundervisning i svenska varje vecka.

KONTAKT

Alex Wehlin
070 579 10 70
alex.wehlin@inda.nu